Knihy o obcích

Známý spisovatel  MgA. Radomil Frolek, původním povoláním televizní režisér a kameraman dokumentárních filmů, má za sebou několik knih různých žánrů, od detektivních příběhů po místopisný dokumentární formát, který vám zde nabízíme. Vytvoří pro vás populární formou  literární útvar plně ozřejmující historii i současnost vaší obce s veškerými souvislostmi stran spolků, zájmových sdružení, sportu a nejrůznějších dalších občanských aktivit. 

 Publikace doplníme námi vytvořenými i vámi dodanými fotografiemi a dalšími artefakty, včetně kronik a odkazů na ně. To vše zpracuje a k tisku připraví fotograf a grafik Marcel Láník. Po dohodě můžeme realizovat i vytištění publikace, aby náš servis byl dokonalejší. Pracujeme ve dvou za průměrný měsíční plat a publikaci jsme schopni, po domluvě, kompletně dodat do dvou měsíců ode dne objednání a uhrazení finanční zálohy 60% z celkové smluvené částky.

Netřeba slov tam, kde může vše obsáhnout zrak. Zde uvádíme některé společně vytvořené publikace.

KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU

BUDIŠOV
ve třiadvaceti obrazech

LETOPISY
OSOVÉHO